Tải phần mềm tiện ích

Các phần mềm cho Máy chấm công

* Phần mềm hỗ trợ từ xa

– Ultra viewer 5.1

TeamviewerQS

* Phần mềm máy chấm công

– Phần mềm chấm công Wise EyeOn 39 Offline

– Phần mềm chấm công Wise EyeOn 39 bản nhỏ

– Phần mềm chấm công Wise EyeOn 39 Online

– Phần mềm chấm công Wise Eye _V5

– Phần mềm chấm công Wise Eye _V5.1

– Phần mềm chấm công Wise Eye 2010_V4 (32+64)

– Phần mềm chấm công Wise Eye 2010_V3

– Phần mềm chấm công Wise Eye 2010_V3 (Freex64)

– Phần mềm chấm công Mitaco 5v2

– Dotnetfx

– Font vni full

* Hướng dẫn sử dụng phần mềm

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công Wise EyeOn 39

– Hướng dẫn phần mềm máy chấm công  Wise Eye V5

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công Mitaco 5v2

– HDSD lấy địa chỉ Ip cho máy kết nối WIFI

– HD lấy dấu vân tay cho các máy x628t, D800, RJ2500…

* Hướng dẫn sử dụng phần mềm Wise Eye V4 bằng Video clip

–  Video hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Chấm công Bước 01

–  Video hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Chấm công Bước 02

–  Video hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Chấm công Bước 03

–  Hướng dẫn phần mềm máy chấm công  wise Eye V3

* Phần mềm máy in hóa đơn  Antech

* Phần mềm máy in mã vạch Antech

* Phần mềm máy in hóa đơn  Xprinter

Phần mềm driver máy in Q200

Driver máy in nhiệt Xprinter XP58-III

– Driver máy in nhiệt Xprinter XP58-IIIK

* Phần mềm máy in mã vạch Godex

* Phần mềm thiết kế mã vạch